Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

γεωργικός πληθυσμός

  1. Αρχική
  2. πληθυσμός
  3. αγροτικός πληθυσμός
  4. γεωργικός πληθυσμός
γεωργικός πληθυσμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001