Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξευόμενοι από αεροσκάφος

  1. Αρχική
  2. στρατιωτικός εξοπλισμός
  3. οπλικά συστήματα
  4. κύρια οπλικά συστήματα
  5. όπλα
  6. συμβατικά όπλα
  7. βαλλιστικοί πύραυλοι
  8. βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξευόμενοι από αεροσκάφος
βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξευόμενοι από αεροσκάφος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001