Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξευόμενοι από υποβρύχιο

  1. Αρχική
  2. στρατιωτικός εξοπλισμός
  3. οπλικά συστήματα
  4. κύρια οπλικά συστήματα
  5. όπλα
  6. συμβατικά όπλα
  7. βαλλιστικοί πύραυλοι
  8. βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξευόμενοι από υποβρύχιο
βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξευόμενοι από υποβρύχιο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001