Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κοινοβουλευτική μοναρχία

  1. Αρχική
  2. πολίτευμα
  3. κοινοβουλευτική μοναρχία
κοινοβουλευτική μοναρχία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001