Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λαϊκή δημοκρατία

  1. Αρχική
  2. πολίτευμα
  3. λαϊκή δημοκρατία
λαϊκή δημοκρατία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001