Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ομόσπονδο κράτος

  1. Αρχική
  2. κράτος
  3. ομοσπονδιακό κράτος
  4. ομόσπονδο κράτος
ομόσπονδο κράτος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001