Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λείψανα αγίων

  1. Αρχική
  2. θρησκευτικά αντικείμενα
  3. λατρευτικά αντικείμενα
  4. λείψανα αγίων
λείψανα αγίων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001