Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κρυπταισθησία

  1. Αρχική
  2. παραφυσικά φαινόμενα
  3. εξωαισθητηριακή αντίληψη
  4. κρυπταισθησία
κρυπταισθησία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001