Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

υπερβατική ακοή

  1. Αρχική
  2. παραφυσικά φαινόμενα
  3. εξωαισθητηριακή αντίληψη
  4. υπερβατική ακοή
υπερβατική ακοή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001