Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

υπερβατική όραση

  1. Αρχική
  2. παραφυσικά φαινόμενα
  3. εξωαισθητηριακή αντίληψη
  4. υπερβατική όραση
υπερβατική όραση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001