Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

όραση εξ αποστάσεως

  1. Αρχική
  2. παραφυσικά φαινόμενα
  3. εξωαισθητηριακή αντίληψη
  4. υπερβατική όραση
  5. όραση εξ αποστάσεως
όραση εξ αποστάσεως
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001