Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μακροσκοπική ψυχοκίνηση

  1. Αρχική
  2. παραφυσικά φαινόμενα
  3. ψυχοκίνηση
  4. μακροσκοπική ψυχοκίνηση
μακροσκοπική ψυχοκίνηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001