Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ειρηνευτικές επιχειρήσεις

  1. Αρχική
  2. στρατιωτικές επιχειρήσεις
  3. ειρηνευτικές επιχειρήσεις
ειρηνευτικές επιχειρήσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001