Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

απροθυμία εκτέλεσης διαταγής

  1. Αρχική
  2. στρατιωτικά αδικήματα
  3. απροθυμία εκτέλεσης διαταγής
απροθυμία εκτέλεσης διαταγής
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001