Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αδιαφορία εκτέλεσης διαταγής

  1. Αρχική
  2. στρατιωτικά αδικήματα
  3. αδιαφορία εκτέλεσης διαταγής
αδιαφορία εκτέλεσης διαταγής
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001