Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λιποταξία

  1. Αρχική
  2. δίκαιο
  3. θετικό δίκαιο
  4. γραπτό δίκαιο
  5. εθνικό δίκαιο
  6. δημόσιο δίκαιο
  7. στρατιωτικό δίκαιο
  8. στρατιωτικά εγκλήματα
  9. εγκλήματα κατά της στρατιωτικής υποχρέωσης
  10. λιποταξία
λιποταξία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001