Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εξύβριση του σκοπού

  1. Αρχική
  2. δίκαιο
  3. θετικό δίκαιο
  4. γραπτό δίκαιο
  5. εθνικό δίκαιο
  6. δημόσιο δίκαιο
  7. στρατιωτικό δίκαιο
  8. στρατιωτικά εγκλήματα
  9. εγκλήματα κατά της στρατιωτικής τάξης
  10. εξύβριση του σκοπού
εξύβριση του σκοπού
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001