Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εγκατάλειψη θέσης σκοπού

  1. Αρχική
  2. δίκαιο
  3. θετικό δίκαιο
  4. γραπτό δίκαιο
  5. εθνικό δίκαιο
  6. δημόσιο δίκαιο
  7. στρατιωτικό δίκαιο
  8. στρατιωτικά εγκλήματα
  9. εγκλήματα κατά των στρατιωτικών καθηκόντων
  10. εγκατάλειψη θέσης σκοπού
εγκατάλειψη θέσης σκοπού
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001