Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου

  1. Αρχική
  2. απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου
απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001