Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

απελευθερωτικός πόλεμος

  1. Αρχική
  2. πόλεμος
  3. απελευθερωτικός πόλεμος
απελευθερωτικός πόλεμος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001