Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

παθητική άμυνα

  1. Αρχική
  2. άμυνα
  3. εθνική άμυνα
  4. παθητική άμυνα
παθητική άμυνα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001