Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φλογέρα

  1. Αρχική
  2. μουσικά όργανα
  3. αερόφωνα
  4. πνευστά (ξύλινα) χωρίς γλωσσίδι
  5. φλογέρα
φλογέρα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001