Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μνήμη τυχαίας πρόσβασης

  1. Αρχική
  2. πληροφορική
  3. αποθήκευση
  4. μνήμη τυχαίας πρόσβασης
μνήμη τυχαίας πρόσβασης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001