Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

  1. Αρχική
  2. ειδικές διεργασίες πληροφορικής
  3. οπτική αναγνώριση χαρακτήρων
οπτική αναγνώριση χαρακτήρων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001