Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εκτελεστική λειτουργία

  1. Αρχική
  2. αρχές πολιτεύματος
  3. διάκριση λειτουργιών
  4. εκτελεστική λειτουργία
εκτελεστική λειτουργία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001