Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

γενικοί γραμματείς περιφέρειας

  1. Αρχική
  2. κρατικοί θεσμοί
  3. δημόσια διοίκηση
  4. περιφερειακή διοίκηση
  5. περιφέρειες
  6. γενικοί γραμματείς περιφέρειας
γενικοί γραμματείς περιφέρειας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001