Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση

  1. Αρχική
  2. κρατικοί θεσμοί
  3. δημόσια διοίκηση
  4. τοπική αυτοδιοίκηση
  5. δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001