Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δήμαρχοι

  1. Αρχική
  2. κρατικοί θεσμοί
  3. δημόσια διοίκηση
  4. τοπική αυτοδιοίκηση
  5. πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση
  6. δήμοι
  7. δήμαρχοι
δήμαρχοι
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001