Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δημοτικά συμβούλια

  1. Αρχική
  2. κρατικοί θεσμοί
  3. δημόσια διοίκηση
  4. τοπική αυτοδιοίκηση
  5. πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση
  6. δήμοι
  7. δημοτικά συμβούλια
δημοτικά συμβούλια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001