Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δημοτικά διαμερίσματα

  1. Αρχική
  2. διοικητικές περιοχές
  3. δημοτικά διαμερίσματα
δημοτικά διαμερίσματα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001