Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νομαρχίες

  1. Αρχική
  2. κρατικοί θεσμοί
  3. δημόσια διοίκηση
  4. τοπική αυτοδιοίκηση
  5. δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση
  6. νομαρχίες
νομαρχίες
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001