Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νομάρχες

  1. Αρχική
  2. κρατικοί θεσμοί
  3. δημόσια διοίκηση
  4. τοπική αυτοδιοίκηση
  5. δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση
  6. νομαρχίες
  7. νομάρχες
νομάρχες
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001