Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης

  1. Αρχική
  2. διοικητικά έγγραφα
  3. πιστοποιητικά
  4. πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης
πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001