Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

υπηρεσιακές πράξεις

  1. Αρχική
  2. διοικητικές πράξεις
  3. υπηρεσιακές πράξεις
υπηρεσιακές πράξεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001