Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001