Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία μηχανών και συσκευών

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία μηχανών και συσκευών
βιομηχανία μηχανών και συσκευών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001