Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία μεταφορικών μέσων

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία μεταφορικών μέσων
βιομηχανία μεταφορικών μέσων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001