Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία ενέργειας

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία ενέργειας
βιομηχανία ενέργειας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001