Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατασκευαστικός τομέας

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. κατασκευαστικός τομέας
κατασκευαστικός τομέας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001