Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τουριστικός κλάδος

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. τριτογενής παραγωγή
  4. υπηρεσίες
  5. τουριστικός κλάδος
τουριστικός κλάδος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001