Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τηλεπικοινωνίες

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. τριτογενής παραγωγή
  4. υπηρεσίες
  5. επικοινωνίες
  6. τηλεπικοινωνίες
τηλεπικοινωνίες
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001