Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

θαλάσσιες μεταφορές

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. τριτογενής παραγωγή
  4. υπηρεσίες
  5. μεταφορές
  6. θαλάσσιες μεταφορές
θαλάσσιες μεταφορές
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001