Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δημόσιο χρέος

  1. Αρχική
  2. χρέος
  3. δημόσιο χρέος
δημόσιο χρέος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001