Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δημόσια ιδιοκτησία γης

  1. Αρχική
  2. δημόσια περιουσία
  3. δημόσια ιδιοκτησία γης
δημόσια ιδιοκτησία γης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001