Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φόροι περιουσίας

  1. Αρχική
  2. φόροι
  3. άμεσοι φόροι
  4. φόροι περιουσίας
φόροι περιουσίας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001