Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

  1. Αρχική
  2. φόροι
  3. άμεσοι φόροι
  4. φόρος εισοδήματος
  5. φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001