Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φόρος ακίνητης περιουσίας

  1. Αρχική
  2. φόροι
  3. άμεσοι φόροι
  4. φόροι περιουσίας
  5. φόρος ακίνητης περιουσίας
φόρος ακίνητης περιουσίας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001