Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φόρος κληρονομίας

  1. Αρχική
  2. φόροι
  3. άμεσοι φόροι
  4. φόροι περιουσίας
  5. φόρος κληρονομίας
φόρος κληρονομίας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001