Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φόρος δωρεάς

  1. Αρχική
  2. φόροι
  3. άμεσοι φόροι
  4. φόροι περιουσίας
  5. φόρος δωρεάς
φόρος δωρεάς
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001