Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

  1. Αρχική
  2. εθνικό προϊόν
  3. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001